ALPHA-TECH


ÜBER UNS

ALPHA-TECH ist eine neue und sich dynamisch entwickelnde Firma, die nach der Nachfrage im Bereich der Herstellung von Stahlkonstruktionen entstanden ist. Unseren Kunden bieten wir sowohl Herstellung von Kleinelementen, als auch von komplexen Stahlkonstruktionen an. Wir zeichnen uns hauptsächlich damit aus, dass wir mit jedem Kunden individuell umgehen, ein attraktives Preisangebot der von uns leisteten Dienste haben und ein ehrgeiziges, als auch hoch qualifiziertes Personal haben.

 Alpha Tech Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 21 A

66-400 Gorzów Wlkp.

NIP 599-323-77-14

tel. +48  518 522 512
        +48 95 7410687

mail: biuro@alpha-tech.com.pl

 

KONTAKT FORMULAR

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania – przesyłając prośbę na: biuro@alpha-tech.com.pl. Administratorem danych osobowych jest Alpha Tech Sp. z o.o. , ul. Kostrzyńska 55, 66-460 Witnica.

  • Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji powyższej umowy.
  • Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa.
  • Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
  • W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Call Now Button